هاشور ابرو چیست؟

هاشور ابرو چیست؟

هاشور ابرو چیست؟ :از نظر علمی ثابت شده است که ابروها به عنوان یک فیلتر در برابر گرد و غبار،خاک و عرق عمل می کنند، اما علاوه بر این، در بیان احساسات نیز اهمیت اجتماعی بسیار قوی دارند. ابرو کامل و مناسب می تواند ظاهر شما را روشن تر و زیبا تر کند؛ همچنین می تواند جوانتر، جوان و جذاب باشد.