استنسیل آنچورد

کاغذ استنسیل که به کاربن بدن نیز شناخته شده است برای انتقال طرح تاتو بر روی پوست بدن مورد استفاده قرار میگیرد.
تماس برای قیمت

کاغذ استنسیل نوعی کاغذ که با قلم خاصی بر آن می نگارند و با دستگاه تکثیر از آن نسخه برداری می کنند، و یا همان کاغذ مومی .

گاهی اوقات سخت ترین قسمت خال کوبی ، مرحله ای است که طرح مورد نظر شما قرار است بر روی پوست پیاده شود. این کار هم برای شما و هم برای تاتو کار بسیار مهم است زیرا اگر طرح به درستی بر روی پوست پیاده نشود ممکن است نتیجه کار به دلخواه شما نباشد و مجبور شوید بعدها آن را کاور کنید پس یکی از مهمترین قسمت های کار پیاده سازی طرح تاتو می باشد.

کاغذ استنسیل که به کاربن بدن نیز شناخته شده است برای انتقال طرح تاتو بر روی پوست بدن مورد استفاده قرار میگیرد.

کاغذ استنسیل برای تاتو کاران مثل الگو برای خیاطان است. و از لوازم تاتوی بدن برای انتقال طرح تاتو بر روی قسمتهایی از بدن مخصوصا طرح هایی که دارای ظرافت و جزئیات هستند بسیار کاربرد دارد و باعث افزایش دقت و طرافت در حین کار تاتو میشود.

کاغذ استنسیل یا کاربن بدن شامل 3 برگه است

کاربن ، محافظ کاربن و برگهای پشت و روی کاربن

روش استفاده از کاغذ استنسیل برای طرح هایی که میخواهید برروی بدن انجام دهید.

ابتدا طرح را روی کاربن گذاشته و روی آن را یکبار کشیده و کاربن طرح را پشت کاغذ می اندازید. حال با استفاده از مایع detol یا مام روی قسمت مورد نظر بدن ، طرح پشت کاربن را روی بدن بیاندازید و بعد شروع به تاتو کنید. با این محصول می توانید مشکل ترین و پیچیده ترین طرح ها را براحتی روی بدن تاتو کنید.

طرح مورد نظرتان را پرینت بگیرید سپس طرح را بر روی سمت کاربن دار قرار دهید و ان را بر روی کاربن فیکس کنید سپس روی طرحتان شروع کنید به کشیدن طرح با تمام جزییات وقتی طرح مورد نظر را به صورت کامل کشیدید طرح بر روی پشت برگه پرینت شما افتاده است سپس بوسیله ی محلول انتقال طرح که بر روی بدن میزنید طرح را میگذارید و بعد از چند ثانیه کاغذ را به اهستگی برمیدارید و طرح بر روی بدن منتقل شده

کاغذ استنسیل نوعی کاغذ که با قلم خاصی بر آن می نگارند و با دستگاه تکثیر از آن نسخه برداری می کنند، و یا همان کاغذ مومی .

گاهی اوقات سخت ترین قسمت خال کوبی ، مرحله ای است که طرح مورد نظر شما قرار است بر روی پوست پیاده شود. این کار هم برای شما و هم برای تاتو کار بسیار مهم است زیرا اگر طرح به درستی بر روی پوست پیاده نشود ممکن است نتیجه کار به دلخواه شما نباشد و مجبور شوید بعدها آن را کاور کنید پس یکی از مهمترین قسمت های کار پیاده سازی طرح تاتو می باشد.

کاغذ استنسیل که به کاربن بدن نیز شناخته شده است برای انتقال طرح تاتو بر روی پوست بدن مورد استفاده قرار میگیرد.

کاغذ استنسیل برای تاتو کاران مثل الگو برای خیاطان است. و از لوازم تاتوی بدن برای انتقال طرح تاتو بر روی قسمتهایی از بدن مخصوصا طرح هایی که دارای ظرافت و جزئیات هستند بسیار کاربرد دارد و باعث افزایش دقت و طرافت در حین کار تاتو میشود.

کاغذ استنسیل یا کاربن بدن شامل 3 برگه است

کاربن ، محافظ کاربن و برگهای پشت و روی کاربن

روش استفاده از کاغذ استنسیل برای طرح هایی که میخواهید برروی بدن انجام دهید.

ابتدا طرح را روی کاربن گذاشته و روی آن را یکبار کشیده و کاربن طرح را پشت کاغذ می اندازید. حال با استفاده از مایع detol یا مام روی قسمت مورد نظر بدن ، طرح پشت کاربن را روی بدن بیاندازید و بعد شروع به تاتو کنید. با این محصول می توانید مشکل ترین و پیچیده ترین طرح ها را براحتی روی بدن تاتو کنید.

طرح مورد نظرتان را پرینت بگیرید سپس طرح را بر روی سمت کاربن دار قرار دهید و ان را بر روی کاربن فیکس کنید سپس روی طرحتان شروع کنید به کشیدن طرح با تمام جزییات وقتی طرح مورد نظر را به صورت کامل کشیدید طرح بر روی پشت برگه پرینت شما افتاده است سپس بوسیله ی محلول انتقال طرح که بر روی بدن میزنید طرح را میگذارید و بعد از چند ثانیه کاغذ را به اهستگی برمیدارید و طرح بر روی بدن منتقل شده

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*